Cambodia Footwear Association September 2022 newsletter

by | Dec 8, 2022 | CFA Update

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៍មានសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

Cambodia Footwear Association September 2022 newsletter.

柬埔寨鞋業商會2022年09月份會務簡報。